Missie

Jeugd en Muziek Brussel richt zich tot alle Brusselse kinderen en jongeren en empowert hen vanuit muziek en geluidskunst. We versterken de talenten van de Brusselse jeugd via onze muziekeducatieve werking met participatieve en multidisciplinaire projecten, innovatieve methodieken en technologieën.

Meer info
Missie

© Raisa Vandamme

Visie

VERSTERKEN

In 2020 was bijna één op vier Brusselaars jonger dan 18 jaar. Deze kinderen en jongeren maken dag na dag hun toekomst zelf. We versterken hun talenten tijdens deze persoonlijke reis. Muziek is daartoe het middel bij uitstek. Het versterkt niet alleen de cognitieve, emotionele en sociale (empathische) ontwikkeling van kinderen en jongeren, maar heeft ook een positieve invloed op hun welzijn en gezondheid. Muziek – en bij uitbreiding kunst en cultuur – is voor ieder mens even essentieel als de lucht die we ademen. Ze is een stuwende kracht om vooruit te gaan in het leven. Onze methodiek bevat twee rode draden: spelend leren en meedoen. Spelend leren gebeurt samen want leren doen we van elkaar. De ene keer vloeit het artistiek resultaat voort uit het project op maat van de deelnemers. De andere keer nemen we gezamenlijk deel aan een artistieke, live concertervaring.

VERBINDEN

We verankeren ons in de leefwereld van de Brusselse jeugd via structurele en duurzame verbanden met lokale actoren zoals (brede) scholen, gemeenschapscentra, …. De leefwereld van de Brusselse jeugd is complex en bevat soms hindernissen die hun reis kunnen vertragen of belemmeren. Als partner binnen een kwaliteitsvol (Nederlandstalig) netwerk werken we samen deze hindernissen uit de weg zodat elk kind en iedere jongere alle kansen maximaal kan benutten. De impact hiervan treft niet enkel het individu, maar ook de Brusselse samenleving in haar geheel. Participatie plaatsen we centraal en co-creatie vertrekt vanuit een gelijkwaardige relatie. We verbinden de Brusselse jeugd met artiesten en muziekcoaches. Door onze samenwerking met cultuurhuizen en professionele orkesten of ensembles weerklinkt ons grootstedelijk verhaal over de hele stad. Deze participatieve aanpak rekent op de actieve deelname van zij die dagdagelijks de leefwereld van de kinderen en jongeren delen zoals leerkrachten, de begeleiders in de opvang, … Deze sleutelfiguren zijn lokale vertrouwenspersonen. Spelend leren en meedoen is enkel effectief in een veilige omgeving.

GRENSVERLEGGEND

We gaan samen op zoek en verkennen grenzen. Voortdurend dagen we kinderen en jongeren uit vanuit een open houding, inspelend op hun intrinsieke motivatie. De stad is hierbij ons muzikaal jeugdlab!

GEDREVEN

We zijn een professionele en lerende organisatie binnen een (inter)nationaal Jeugd en Muzieknetwerk gedreven door een gemeenschappelijke missie. De uitdagingen voor de toekomst pakken we samen aan vanuit onze passie, ervaring en expertise.

Visie

Jeunesses Musicales International (JMI)

Jeunesses Musicales International (JM International) is de grootste organisatie ter wereld die zich bezighoudt met muziek voor en door jongeren. De organisatie zag het levenslicht in 1945 te Brussel, met als stichtende missie “to enable young people to develop through music across all boundaries”. Deze missie blijft vandaag de dag actueel. JM International ontwikkelt een groot en divers aanbod aan programma’s waarbij de focus steeds ligt op de volgende vier kerndomeinen: Young Musicians, Young Audiences, Youth Empowerment en Youth Orchestras & Ensembles. Jeugd en Muziek Brussel maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van JM International en werkt nauw samen met Jeunesses Musicales Wallonie-Bruxelles. Tot en met 2016 was de koepelorganisatie Jeugd en Muziek Vlaanderen hiernaast actief in Vlaanderen. Wegens een subsidiestop binnen het Kunstendecreet werden alle activiteiten van deze vzw stopgezet.

Jeunesses Musicales International (JMI)

Geschiedenis

Jeugd en Muziek Brussel (JM Brussel) ontstond in 1940 in de schoot van het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel. De organisatie groeide uit tot een onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk die opereert binnen het kader van de internationale Jeugd en Muziek-beweging zoals gesticht in 1945. Onze werking is verankerd op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We zijn actief in de domeinen Onderwijs, Cultuur en Jeugd. Hiervoor werken we nauw samen met verschillende partners.

Geschiedenis

Organisatie

JEUGD EN MUZIEK BRUSSEL vzw
Nieuwland 198, 1000 Brussel
Ondernemingsnummer: 0413.383.316

BESTUUR
Anne Claessens, Ingrid Depraetere, Elisabeth De Bethune, Koen Platteau, Jan Steyaert, Léonard Steyaert, Christiane Struyven (voorzitter), Beatrijs Van Ginderachter, Tine Van Goethem.

ALGEMENE VERGADERING
Anne Claessens, Ingrid Depraetere, Paul Dujardin, Elisabeth De Bethune, Anne De Man-Baert, Koen Platteau, Jan Steyaert, Léonard Steyaert, Christiane Struyven, Beatrijs Van Ginderachter, Tine Van Goethem, Johan Van Waeyenberge.

Download hier ons huishoudelijk reglement.

Download hier onze privacyverklaring.

Organisatie

Media

Partners

Laden…