Wat is BXL Ketlab? / C’est quoi BXL Ketlab ?
  • nl
  • fr

Zin om je te laten onderdompelen in een muzikaal bad, en te experimenteren met verschillende muziekinstrumenten en met elektronica? Dan is BXL Ketlab geknipt voor jou! In dit muzikaal labo ga je samen met andere ketjes akoestische en elektronische muziek maken. Creativiteit en speelplezier staan centraal!

C’est quoi BXL Ketlab ?

Envie de plonger dans le monde de la musique, d’expérimenter avec différents instruments de musique et l’électronique ? BXL Ketlab est fait pour toi ! Dans cet atelier musical, tu créeras de la musique acoustique et électronique en convivialité avec d’autres ‘ketjes’. La créativité et la récréation sont fondamentales !

⚠ Les ateliers se déroulent en néerlandais.

Wat is BXL Ketlab? / C’est quoi BXL Ketlab ?

Waar & wanneer? / Lieux & dates?
  • nl
  • fr

De BXL Ketlab ateliers vinden plaats op:

> woensdagnamiddag van 13u30 tot 16u in Brede School Nieuwland (Nieuwland 198, 1000 Brussel). Wekelijks vanaf 21/09 2022 tot eind juni 2023 behalve op feestdagen en in de schoolvakanties.

> zaterdagochtend van 10u tot 12u30 in GC Nekkersdal (Emile Bockstaellaan 107, 1020 Brussel). Wekelijks vanaf 24/09 2022 tot eind juni 2023 behalve op feestdagen en in de schoolvakanties.

Lieux & dates?

Les ateliers BXL Ketlab auront lieu:

> mercredi après-midi de 13h30 à 16h à Brede School Nieuwland (198 rue Terre-Neuve, 1000 Bruxelles). Hebdomadaire à partir du 21/09 2022 jusqu’à fin juin 2023 sauf jours fériés et vacances scolaires.

> samedi matin de 10h à 12h30 au GC Nekkersdal (107 Boulevard Emile Bockstael, 1020 Bruxelles). Hebdomadaire à partir du 24/09 2022 jusqu’à fin juin 2023 sauf jours fériés et vacances scolaires.

Waar & wanneer? / Lieux & dates?

Doelgroep & prijs / Conditions & prix
  • nl
  • fr

Voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar (geboortejaren 2010 tot en met 2016), max. 15 deelnemers.

Prijzen:
€ 95 voor het hele jaar / € 85 gezinstarief 2de kind
€ 28,5 voor Paspartoe kaarthouders met kansentarief
Een fiscaal attest voor aftrek personenbelasting is beschikbaar na afloop van het atelier.

Conditions & prix

Pour les enfants de 6 à 12 ans (né/e entre 2010 et 2016), avec un maximum de 15 participants par atelier.

Prix:
€ 95 pour l’année / € 85 pour le 2ième enfant
€ 28,5 pour détenteurs de la carte Paspartoe avec le tarif préférentiel (‘kansentarief’) 
Une attestation fiscale pour la déduction fiscale sera attribuée à la fin de l’atelier.

Doelgroep & prijs / Conditions & prix

Hoe inschrijven? / Comment s'inscrire ?
  • nl
  • fr

Inschrijven kan via dit online formulier.

Neem voor meer informatie contact op met Yvonne De Grazia via bxlketlab@jeugdenmuziekbrussel.be of per telefoon via 02 533 39 17. Je aanvraag wordt individueel opgevolgd.

Een inschrijving is pas definitief wanneer deze door ons schriftelijk werd bevestigd en het inschrijvingsgeld werd betaald. Het invullen en bezorgen van een medische fiche is een voorwaarde tot deelname.

Comment s’inscrire ?

Vous pouvez vous inscrire via ce formulaire en ligne.

Pour plus d’informations, veuillez prendre contact avec Yvonne De Grazia via bxlketlab@jeugdenmuziekbrussel.be ou par téléphone au numéro 02 533 39 17. Votre demande sera suivie individuellement.

Une inscription n’est définitive que lorsqu’elle a été confirmée par écrit par nos soins et que les frais d’inscription ont été payés. Remplir et renvoyer un formulaire médical est une condition de participation.

Meer info
Hoe inschrijven? / Comment s'inscrire ?

COVID-19
  • nl
  • fr

We doen er alles aan om de BXL Ketlab ateliers zo veilig mogelijk te laten verlopen rekening houdend met de officiële richtlijnen vanuit de overheden. Gelieve ons zo snel mogelijk te verwittigen indien je kind (mogelijks) besmet is, helaas kan je kind dan niet deelnemen zolang die ziek is. De meest recente informatie over het coronavirus is te vinden op info-coronavirus.be/nl.

Nous mettons tout en œuvre pour que les ateliers BXL Ketlab se déroulent dans les meilleures conditions de sécurité possibles, en tenant compte des directives officielles des autorités. Veuillez nous informer le plus rapidement possible si votre enfant est (éventuellement) infecté. Malheureusement, votre enfant ne pourra alors pas participer tant qu’il est malade. Les informations les plus récentes sur le coronavirus sont disponibles sur info-coronavirus.be/fr.

COVID-19

Partners / Partenaires

Laden…