Aanbod

Ons aanbod sluit naadloos aan bij de ontwikkelingsdoelen en eindtermen van zowel het basis- als secundair onderwijs. Voor naschoolse opvang of gemeenschapscentra denken we zonder aarzelen een activiteit uit op maat van een vraag of thema. Onze muzische vormingen voor leerkrachten ontwikkelen we in samenspraak met het Onderwijscentrum Brussel.

Onderwijs

Muziek in de klas!

Samen zingen, onze stad ontdekken, slamdichten en flashmobben, … Onze activiteiten reiken van initiërende workshops voor de allerkleinsten tot inspirerende ateliers voor tieners. Want tussen ketjes en klank klikt het meteen!

Bekijk het aanbod

© Raisa Vandamme

Vrije tijd

Muziek buiten de klas!

Leren met muziek kan altijd en overal. Ook buiten de school(m)uren gaan we met kinderen en jongeren aan de slag in de naschoolse opvang en tijdens speelweken.

Bekijk het aanbod

Vorming

Zelf aan de slag met muziek!

Via workshops en coaching ondersteunen we leerkrachten individueel of in groep om vakoverschrijdend met muziek aan de slag te gaan in de klas. Dit aanbod ontwikkelen we in samenwerking met het Onderwijscentrum Brussel.

Bekijk het aanbod

Laden…