Hoe aanvragen

Het aanvragen van ons aanbod naschoolse atelierreeksen in het kader van de naschoolse opvang gebeurt steeds schriftelijk door het versturen van een email naar bredescholen@jeugdenmuziekbrussel.be.

Na verwerking van jouw aanvraag nemen wij contact op om ons concreet voorstel voor de atelierreeks te bespreken. Tijdens dit overleg worden ook de financiële en praktische afspraken gemaakt. Je ontvangt hierna een concreet voorstel met prijsofferte.

Indien je akkoord gaat met ons voorstel en de prijsofferte maken we een bevestigingsbrief op met de nodige informatie voor een goede opstart. Controleer steeds of alle gegevens correct zijn.

Na afloop van iedere atelierreeks per semester ontvang je een factuur. Deze is gebaseerd op de schriftelijk overeengekomen afspraken.

Vragen of problemen? We staan steeds klaar om je per telefoon of mail verder te helpen: 02 533 39 13 of bredescholen@jeugdenmuziekbrussel.be.

Verkoopprijs

De verkoopprijzen per atelierreeks voor ons aanbod zijn te bekomen op aanvraag.

Wanneer er bijkomend materiaal nodig is en dit bijkomende kosten met zich meebrengt, zullen we dit vooraf met je bespreken en eerst jouw akkoord vragen.

Eventuele catering voor de muziekcoaches/artiesten dient door de organisator geregeld en bekostigd te worden. Voor alle activiteiten is het de verantwoordelijkheid van de organisator om de nodige aangiften alsook betalingen te doen van eventueel verschuldigde auteursrechten.

Advies omtrent subsidiemogelijkheden

Programma preventie schoolverzuim:

Meer info is hier te vinden. We helpen je graag bij de opmaak en indiening van een dossier.

Subsidie voor binnenschoolse opvang (VGC): 

Meer info is hier te vinden. We helpen je graag bij de opmaak en indiening van een dossier.

Annuleringsvoorwaarden

Eens jouw aanvraag door ons werd bevestigd, is deze bindend. Indien je toch om een onvoorziene reden dient te annuleren, moet dit steeds schriftelijk gebeuren door het versturen van een email naar bredescholen@jeugdenmuziekbrussel.be.

Het annuleren van een bevestigde reeks levert problemen op voor zowel de muziekcoaches/artiesten als voor onze organisatie, die engagementen tegenover deze muziekcoaches/artiesten is aangegaan.

Bij annulering meer dan 1 maand voor de eerste activiteit wordt een administratieve kost van 10% van de verkoopprijs van de hele bevestigde reeks aangerekend.

Bij annulering minder dan 1 maand voor de eerste activiteit zullen we 50% van de verkoopprijs van de hele bevestigde reeks aanrekenen.

Bij annulering minder dan 2 weken voor de eerste activiteit wordt de volledige verkoopprijs van de hele bevestigde reeks aangerekend.

Een lopende atelierreeks kan nooit eenzijdig worden gewijzigd of stopgezet. Als er wijzigingen moeten gebeuren gedurende de looptijd van de reeks, moeten deze zo snel mogelijk worden besproken met onze organisatie. We geven er steeds de voorkeur aan tot een gezamenlijke oplossing te komen maar indien dit niet mogelijk is gelden voorgenoemde annuleringsvoorwaarden.

Overmacht

Indien door een overmachtssituatie bevestigde activiteiten niet kunnen doorgaan, zullen we er naar streven deze in onderling overleg uit te stellen en opnieuw in te plannen op een later tijdstip tijdens het schooljaar.

Deze overmachtssituatie kan ontstaan door bijvoorbeeld:
– een nieuwe of verlengde overheidsbeslissing
(zoals de impact van het overgaan naar verstrengde maatregelen ter bestrijding van een coronapandemie)
– het niet beschikbaar zijn van de muziekcoach/artiest
(bijvoorbeeld door ziekte of door quarantaine)
– een door de overheid opgelegde quarantainemaatregel voor de klas/school/opvanginstantie
– …

In een overmachtssituatie zijn er geen wederzijdse contractuele verplichtingen meer tenzij dit vooraf schriftelijk werd overeengekomen.

In de situaties waar er geen sprake is van een overmachtssituatie blijven onze standaard annuleringsvoorwaarden van kracht (zie hierboven).

Privacy

Jouw gegevens en de gegevens van jouw organisatie worden enkel gebruikt voor praktische doeleinden die zijn gelinkt aan het uitrollen van de activiteit waarvoor je intekende.

 

Door jouw organisatie in te schrijven voor een activiteit van Jeugd en Muziek Brussel, of een activiteit die we organiseren met één van onze partners, verklaar je jezelf akkoord met onze privacyverklaring zoals hier te raadplegen.

Laden…