Inschrijven onderwijs

Hoe inschrijven

Inschrijven voor het aanbod van Jeugd en Muziek Brussel gebeurt steeds schriftelijk door het versturen van een email naar scholen@jeugdenmuziekbrussel.be. De coördinator scholenwerking Kevin Goedgezelschap staat steeds klaar om je hiermee verder te helpen (tel. 02 533 39 13 – kevin@jeugdenmuziekbrussel.be).

Om de goede opvolging van de inschrijving te vergemakkelijken stellen wij voor elke activiteit een formulier ter beschikking dat zo volledig en duidelijke mogelijk zou moeten worden ingevuld. Vergeet ook niet het facturatieadres in te vullen indien dit verschillend is van het postadres van de school.

Na verwerking van uw inschrijving ontvangt u een schriftelijke inschrijvingsbevestiging in de vorm van een email en de nodige informatie inzake praktische organisatie. Controleer steeds of onze gegevens overeenstemmen met de uwe.

Na afloop van de activiteit ontvangt u een factuur. Deze is gebaseerd op de schriftelijk overeengekomen afspraken.

Ga naar het onderwijsaanbod.

Prijzen

De prijzen per leerling voor ons aanbod vindt u terug op onze website. Onze prijzen zijn richtprijzen per leerling. Om deze prijzen zo laag mogelijk te houden, gaan we per activiteit telkens uit van een minimaal benodigd aantal leerlingen. Is het aantal ingeschreven leerlingen lager of hoger dan de vooraf-bepaalde minima, kunnen de prijzen eventueel in onderling overleg worden aangepast.

Voor een aantal activiteiten is het noodzakelijk dat de school aanvullende technische apparatuur voorziet. Indien de school hier niet zelf over beschikt en er bijgevolg materiaal moet gehuurd worden, helpen wij u daar graag mee verder. De meerkost voor het gehuurde materiaal dient echter wel door de school betaald te worden.

Ook eventuele catering voor de muziekcoaches dient door de school geregeld en bekostigd te worden. Voor de activiteiten op school is het de verantwoordelijkheid van de organiserende school om de nodige aangiften alsook betalingen te doen van eventueel verschuldigde auteursrechten. Scholen die een contract hebben met auteursrechtenmaatschappij Sabam (tarief 125) dienen deze activiteiten niet apart aan te melden.

Advies omtrent subsidiemogelijkheden

Wist u dat u als onderwijsinstelling gebruik kan maken van specifieke subsidies in het kader van educatieve activiteiten op school?

Subsidie Vlaamse Gemeenschapscommissie (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) :

Subsidies voor educatieve initiatieven kunnen aangevraagd worden door uw school bij VGC Onderwijs en Vorming. Voor activiteiten die plaatsvinden in het 1ste kwartaal, kan u deze indienen uiterlijk op 7 juli 2019. Voor activiteiten die plaatsvinden in het 2de of 3de kwartaal, kan u deze indienen uiterlijk op 10 januari 2020.  Meer informatie en een aanvraagformulier kan u vinden onder deze link Hierin kan u Jeugd en Muziek Brussel aangeven als aanbieder.

Canon cultuurcel (dynamo-projecten):

Canon is de cultuurcel van het Vlaamse onderwijsministerie, subsidiëert zowel school- als klasprojecten en helpt ook bij de zoektocht naar de juiste subsidiemogelijkheden. Hier vindt u meer informatie over subsidiëring. Wij helpen u graag verder met meer informatie of hulp bij het indienen van een dossier.

Annuleringsvoorwaarden

Eens de inschrijving door ons werd bevestigd, is deze bindend. Indien u om één of andere dringende reden afziet van de inschrijving moet de annulering ons zo snel mogelijk schriftelijk worden bezorgd per e-mail op scholen@jeugdenmuziekbrussel.be.

Het annuleren van een inschrijving levert problemen op, zowel voor de muziekcoaches, als voor Jeugd en Muziek Brussel, dewelke engagementen tegenover de muziekcoaches is aangegaan.

Bij annulering meer dan 2 maanden voor de activiteit wordt u een administratieve kost van 10% van het inschrijvingsgeld aangerekend.

Bij annulering minder dan 2 maanden voor de activiteit zullen we 50% van het inschrijvingsgeld aanrekenen.

Bij annulering minder dan 2 weken voor de activiteit wordt de volledige som aangerekendScholen die zonder verwittigen niet komen opdagen op een locatie, moeten ook de volledige rekening betalen.

Afwezige leerlingen zijn een alledaagse realiteit waarvoor we alle begrip kunnen opbrengen, maar we behouden ons het recht voor niet meer dan 5% afwijking van het bevestigde aantal toe te staan bij afrekening omwille van de aangegane engagementen.

Programmawijziging

Programmawijzigingen zijn soms onvermijdelijk. Wanneer er te weinig of te veel inschrijvingen zijn voor programma’s op locatie worden voorstellingen bijgeboekt of afgelast.

U wordt tijdig van elke wijziging van onze zijde verwittigd en, indien mogelijk, wordt er onmiddellijk een goed alternatief aangeboden.  Indien de activiteit moet verschoven worden omwille van andere activiteiten op uw school, vragen wij om ons zo snel mogelijk een wijziging van uw zijde schriftelijk mee te delen. Zo kunnen we in onderling overleg snel een nieuwe datum vinden.

We behouden ons het recht voor 10% administratieve kost aan te rekenen bovenop het factuurbedrag voor elke door u aangevraagde programmawijziging.

Privacy

Uw gegevens en de gegevens van uw organisatie worden enkel gebruikt voor praktische doeleinden die zijn gelinkt aan het uitrollen van de activiteit waarvoor u zich inschreef. Door uw organisatie in te schrijven voor een activiteit van Jeugd en Muziek Brussel, of een activiteit die we organiseren met één van onze partners, verklaart u zich akkoord met onze privacyverklaring zoals hier te raadplegen.

Laden…