Coronavirus COVID-19

We zullen er alles aan doen om activiteiten, waar nodig, in overleg aan te passen (bv. social distancing, gebruik mondmaskers, …) conform bestaande gezondheidsrisico’s en officiële richtlijnen vanuit de overheden. Activiteiten kunnen enkel worden uitgevoerd wanneer alle partijen akkoord zijn over deze preventieve afspraken die zich richten op een veilig verloop. We hebben hiertoe een preventieplan en draaiboeken gemaakt die als basis dienen.

Indien door een (nieuwe) overmachtssituatie bevestigde activiteiten niet kunnen doorgaan, zullen we er naar streven deze in onderling overleg uit te stellen en opnieuw in te plannen op een later tijdstip tijdens het schooljaar.

Deze overmachtssituatie kan ontstaan door bijvoorbeeld:
– een nieuwe of verlengde overheidsbeslissing
(zoals de impact van het overgaan naar verstrengde maatregelen)
– het niet beschikbaar zijn van de muziekcoach/artiest
(bijvoorbeeld door ziekte of door quarantaine)
– een quarantainemaatregel voor de klas/school
– …

In een overmachtssituatie zijn er geen wederzijdse contractuele verplichtingen meer tenzij dit vooraf schriftelijk werd overeengekomen.

In de situaties waar er geen sprake is van een overmachtssituatie blijven onze standaard annuleringsvoorwaarden van kracht (zie hieronder).

De meest recente informatie over de huidige crisis door het coronavirus kan je raadplegen op www.info-coronavirus.be/nl en onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus.

Hoe inschrijven

Inschrijven voor een activiteit uit ons onderwijsaanbod gebeurt door het invullen van een formulier op onze website. Je klikt op de activiteit die je interesseert. Onderaan de pagina klik je vervolgens op ‘Inschrijven’ en volg je de stappen.

Na verwerking van jouw inschrijving ontvang je een schriftelijke bevestigingsbrief in de vorm van een email en de nodige informatie inzake praktische organisatie. Controleer steeds of alle gegevens correct zijn.

Na afloop van de activiteit ontvang je een elektronische factuur. Deze is gebaseerd op de schriftelijk overeengekomen afspraken in de bevestigingsbrief.

Vragen of problemen? We staan steeds klaar om je per telefoon of mail verder te helpen:
02 533 39 13 of scholen@jeugdenmuziekbrussel.be.

Prijzen

De prijzen per leerling voor een activiteit uit ons aanbod vind je terug op onze website. Het gaat om richtprijzen per leerling. Om deze zo laag mogelijk te houden, gaan we telkens uit van een minimaal aantal deelnemers. Is het aantal ingeschreven leerlingen lager of hoger dan de vooraf bepaalde minima, kunnen de prijzen in onderling overleg worden aangepast.

Voor een aantal activiteiten is het noodzakelijk dat de school aanvullende technische apparatuur voorziet. Indien dit niet mogelijk is en er materiaal moet worden gehuurd, helpen wij je daar graag mee verder. De meerkost voor dit gehuurde materiaal dient echter door de school betaald te worden.

Ook eventuele catering voor de muziekcoaches/artiesten dient door de school geregeld en bekostigd te worden. Voor de activiteiten op school is het de verantwoordelijkheid van de organiserende school om de nodige aangiften alsook betalingen te doen van eventueel verschuldigde auteursrechten. Scholen die een contract hebben met auteursrechtenmaatschappij Sabam (tarief 125) dienen deze activiteiten niet apart aan te melden.

Advies omtrent subsidiemogelijkheden

Subsidie KLAS in ACTIE (VGC):

Je kan als Nederlandstalige school in Brussel met de subsidie ‘KLAS in ACTIE’ kwaliteitsvolle educatieve activiteiten organiseren in samenwerking met een externe partner, zoals Jeugd en Muziek Brussel. De activiteiten moeten kaderen binnen bepaalde thema’s waaronder cultuureducatie (dus met ons zit je goed) én georganiseerd worden binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meer info is hier te vinden. We helpen je graag verder bij de opstart van een dossier.

CANON Cultuurcel (dynamoPROJECT):

CANON is de cultuurcel van het Vlaamse onderwijsministerie. Zij subsidiëren zowel school- als klasprojecten en helpen ook bij de zoektocht naar de juiste subsidiemogelijkheden. 

Meer info is hier te vinden. We helpen je graag verder bij de opstart van een dossier.

Annuleringsvoorwaarden

Eens je inschrijving door ons werd bevestigd, is deze bindend. Indien je om één of andere dringende reden afziet van de inschrijving moet de annulering ons zo snel mogelijk schriftelijk worden bezorgd per mail op scholen@jeugdenmuziekbrussel.be.

Het annuleren van een inschrijving levert problemen op, zowel voor de muziekcoaches/artiesten, als voor Jeugd en Muziek Brussel, dat engagementen tegenover de muziekcoaches/artiesten is aangegaan.

Je annuleert meer dan 2 maanden voor de activiteit. Een administratieve kost van 10% van het inschrijvingsgeld wordt aangerekend.

Je annuleert minder dan 2 maanden voor de activiteit. Een administratieve kost van 50% van het inschrijvingsgeld wordt aangerekend.

Bij annulering minder dan 2 weken voor de activiteit wordt de volledige som aangerekend. Scholen die zonder verwittiging niet opdagen, moeten ook de volledige rekening betalen.

Afwezige leerlingen zijn een alledaagse realiteit waarvoor we alle begrip opbrengen. We behouden ons het recht voor niet meer dan 5% afwijking van het bevestigde aantal deelnemers toe te staan bij afrekening omwille van de afgesproken engagementen.

Programmawijziging

Programmawijzigingen zijn soms onvermijdelijk. Wanneer er te weinig of te veel inschrijvingen zijn voor activiteiten op locatie worden voorstellingen bijgeboekt of afgelast.

Je wordt tijdig van elke wijziging verwittigd en, indien mogelijk, wordt er onmiddellijk een goed alternatief aangeboden. Indien de activiteit moet worden verschoven omwille van andere activiteiten op je school, vragen wij om ons zo snel mogelijk een wijziging van jouw zijde schriftelijk mee te delen. Zo kunnen we in onderling overleg snel een nieuwe datum vinden.

We behouden ons het recht voor 10% administratieve kost aan te rekenen bovenop het factuurbedrag voor elke door jou aangevraagde programmawijziging.

Privacy

Jouw gegevens en de gegevens van jouw school worden enkel gebruikt voor praktische doeleinden die zijn gelinkt aan het uitrollen van de activiteit waarvoor je inschreef.

Door jouw organisatie in te schrijven voor een activiteit van Jeugd en Muziek Brussel, of een activiteit die we organiseren met één van onze partners, verklaar je jezelf akkoord met onze privacyverklaring zoals hier te raadplegen

Laden…