Ondersteuningstraject Zaveldal

Ondersteuningstraject Zaveldal

Het vertrekpunt

Een muzische ondersteuningsvraag? Jeugd en Muziek Brussel helpt je graag! In wederzijds overleg stippelen we een traject uit waarbij muzische ideeën uitgewisseld worden, waar je ondersteuning krijgt vanuit een professionele muziekcoach en waar we je helpen om de muzische eindtermen in je klas vlot te behalen. Zo kregen we de vraag van buitengewoon secundair onderwijs Zaveldal om een muzisch ondersteuningstraject op poten te zetten samen met hun leerkracht Lore.

Realisatie

We bouwden een succesvol ondersteuningstraject uit met Zaveldal, een school voor buitengewoon secundair onderwijs op Campus Nieuwland.  Onze muziekcoach gaf op regelmatige basis workshops die op voorhand goed werden doorsproken. Ook werd er elke week een feedbackmoment voorzien om samen te blijven groeien en de ontplooiingskansen van de leerkracht, leerlingen en muziekcoach te blijven verruimen.

Stap 1

De op-de-koffie-fase. We gingen samenzitten met de school en hun leerkracht Lore om via een intake gesprek hun vragen en noden goed te kunnen identificeren. Zo kwamen we samen tot het idee een muzikaal ondersteuningstraject uit te werken waarbij een muziekcoach met een achtergrond als  professionele muziektherapeut leerkracht Lore zou ondersteunen tijdens muzikale relaxatiesessies met de leerlingen.

Stap 2

We selecteerden de muziekcoach met het gezochte profiel. Daarna gingen we intern in overleg met deze muziekcoach en tekenden we een concreet ondersteuningstraject uit op maat van de leerlingen van Zaveldal. Er werd voortdurend teruggekoppeld met de school opdat het traject precies zou voldoen aan de noden en voorwaarden van de school. Onze muziekcoach zat eveneens samen met leerkracht Lore om alles goed te doorspreken en te bekijken waar we haar het best konden ondersteunen.

Stap 3

In het derde stadium gingen we aan de slag met de leerlingen, leerkracht Lore en onze muziekcoach. Er werden relaxatieoefeningen gegeven in combinatie met muzikale ontdekking en verkenning. Zo werkten we met klankyoga, ademhalings- en stemoefeningen, klankschalen en gingen we muziek beluisteren en voelen. Elke sessie werd gevolgd door een evaluatie tussen leerkracht Lore en de muziekcoach. Ook de feedback van de leerlingen werd hierin meegenomen. Door deze continue wisselwerking konden we steeds kort op de bal spelen en samen werken aan positieve ervaringen voor zowel de leerlingen en begeleiders als de muziekcoach.

 

Lerares Lore benadrukte dat de workshops heel laagdrempelig waren, waarin iedereen zichzelf kon zijn. Ze legde de nadruk op het belang van het proces met de leerlingen boven het eindproduct en benoemde de waarde van uitwisselingsmomenten, evaluaties, nabesprekingen en bijsturingen. De muziekcoach toonde ook begrip wanneer het moeilijk liep met de jongeren, wat als heel waardevol werd ervaren.

Stap 4

We hebben het traject afgerond met een grondige reflectie: werden de vooropgestelde doelstellingen behaald? Zijn er nog verbeterpunten? Zo kunnen we blijven evolueren en onze expertise vergroten richting de volgende muzische ondersteuningstrajecten. Intussen werken we nog steeds samen met Zaveldal en blijven we meegroeien met de vragen en noden van de school. We vinden het belangrijk om te blijven werken op maat en ons aan te passen aan het niveau en de interesses van de leerlingen.

Meer info

Een muzische ondersteuningsvraag? Jeugd en Muziek Brussel helpt je graag! Voor meer info over een traject op maat kan je terecht bij onze projectcoördinator Charlotte via charlotte@jeugdenmuziek.be

Meer info

Laden…