Ondersteuningstraject leerkrachten Mater Dei

Ondersteuningstraject leerkrachten Mater Dei

Het vertrekpunt

Heb je een muzische ondersteuningsvraag? Heb je vragen hoe je bepaalde ontwikkelingsdoelen en eindtermen kan behalen? Jeugd en Muziek Brussel helpt je graag. In wederzijds overleg stippelen we een traject uit waarbij muzische ideeën uitgewisseld worden, waar je ondersteuning krijgt vanuit een professionele muziekcoach en waar we je helpen om de muzische eindtermen in je klas vlot te behalen.

De realisatie

Tijdens het schooljaar 2017-2018 bouwden we een succesvol ondersteuningstraject uit met de kleuterschool van het Mater Dei-instituut te Sint-Pieters-Woluwe. Onze muziekcoach Wouter Cools ging meerdere malen langs in de klas om de leerkrachten muzisch te ondersteunen. Aan de hand van dit traject trachten we niet alleen de ontplooiingskansen van de leerkracht te verruimen, maar ook de zelfstandigheid van leerkrachten te vergroten zodat dit een positieve weerslag heeft op de muzische kansen en talenten van kinderen en jongeren.

Stap 1

De op-de-koffie-fase. We nodige jullie uit voor een intakegesprek of komen naar de school om simpelweg te observeren. We luisteren naar jullie vragen, denken na over mogelijke oplossingen en thema’s (binnen het muzisch spectrum) en proberen te identificeren waar het schoentje wringt: welke muzische eindtermen vormen precies een uitdaging?

Stap 1

Stap 2

In overleg met de juiste muziekcoach tekenen we een concreet ondersteuningstraject uit. Er wordt voortdurend teruggekoppeld naar de school en leerkrachten zodat het traject precies voldoet aan jullie noden en voorwaarden. We durven ook thema-overschrijdend te denken: het gaat om meer dan enkel muziek. De muziekcoach werkt de sessies uit, komt naar de klas en gaat aan de slag met de leerlingen. De leerkracht observeert en ondersteunt in de eerste plaats: net als de leerlingen ondergaat hij of zij een leermoment, een inspiratiemoment: hoe voelt het om op een vernieuwende en vakoverschrijdende manier met muziek om te gaan in de klas?

Stap 2

Stap 3

De rollen draaien om. In dit derde stadium neemt de leerkracht het heft in eigen handen. Wat geleerd werd uit de voorgaande observatie, testen we nu concreet in de praktijk uit met de leerlingen. Onze muziekcoach blijft aanwezig om te ondersteunen waar nodig.

Stap 3

Stap 4

We ronden af met een grondige reflectie: werden de vooropgestelde doelstellingen behaald? Kunnen de leerkrachten de eindtermen integreren in de klas? We zorgen er voor dat de leerkracht tegen het einde van een ondersteuningstraject beschikt over genoeg inzicht in het muzisch proces, zodat hij/zij dit proces actiever, zelfstandig en vol zelfvertrouwen kan uitdragen in zijn of haar klas.

Stap 4

Laden…