Muzisch workshoptraject basisschool Klavertje Vier

Muzisch workshoptraject basisschool Klavertje Vier

De vraag

Het nijpende lerarentekort in Brussel zorgt ervoor dat scholen verschillende pistes verkennen om al hun dagen te kunnen invullen. Zo kwam er de vraag van Hoofdstedelijke Basisschool Klavertje Vier om een muzisch workshoptraject op poten te zetten dat goed aansluit bij de leef- en leerwereld van hun ketjes.

Realisatie

We werkten een workshoptraject uit op maat van de leerlingen van het 4de leerjaar. Elf dinsdagen lang gingen ze aan de slag met muziekcoach Angie rond muzische vorming. Samen werkten ze toe naar een voorstelling op het einde van het jaar waar ze zelf de muziek, de tekst, de zang, decor, etc. verzorgden.

Stap 1

In deze eerste stap hebben we samen met de school de vraag nader bekeken en de specifieke behoeften geïdentificeerd die moesten worden aangepakt. We hebben ook onderzocht wat de school verwachtte van het workshoptraject en op basis van deze analyse een voorstel opgesteld voor het thema van de workshops: een muzikale poppenkast.

Stap 1

Stap 2

In deze fase hebben we samen met de geschikte muziekcoach het concept voor de workshops op maat van de school verder uitgediept. We hebben hiervoor samengewerkt met muziekcoach Angie om de workshops in detail vorm te geven. Dit omvatte het ontwikkelen van het specifieke workshopthema en het uitwerken van de praktische aspecten, waarbij de kinderen hebben toegewerkt naar een muzikale poppenkastvoorstelling. Dit hield in dat ze niet alleen de tekst, maar ook de poppenkast, de poppen en de muziek zelf hebben gemaakt.

 

Muziekcoach Angie reflecteert over de samenwerking: ‘Als muziekcoach vond ik het heel fijn om samen met de kinderen te werken naar een creatief doel. Na een brainstormsessie met de kinderen, waaruit bleek dat ze van alles wilden doen in het project, stelde ik voor om een soort van poppentheater te maken waarbij alles door hen gemaakt werd. Hun enthousiasme was aanstekelijk. Ik ben toen zelf gaan brainstormen over hoe ik al die creatieve vaardigheden aan de kinderen kon overbrengen.’

 

Angie vervolgt: ‘Ik heb workshops uitgewerkt in verschillende thema’s, altijd met als doel het poppentheater. We begonnen met het ontwikkelen van verhalen, waarbij we essentiële elementen zoals het hoofdpersonage, de slechterik en de redder verkenden. Daarna zijn we gestart met theaterworkshops, waarin we werkten aan expressie in stem en beweging voor ‘slechterik’ en ‘held’. Zodra de kinderen hiermee vertrouwd waren, begonnen we met het uitwerken van personages uit onze verhalen. We hebben poppetjes gemaakt met klei, textiel, hout en verf. Ter versterking van het hele verhaal hebben we uiteindelijk muzikale elementen toegevoegd.’

Stap 2

Stap 3

Na de planning en voorbereiding zijn we gestart met de uitvoering van de workshops in de school. Hierbij hebben we nauwlettend gevolgd hoe de workshops verliepen en welke eventuele aanpassingen er nodig waren tijdens het proces. Ook hebben we input verzameld van muziekcoach Angie over hoe de workshops in de praktijk verliepen, met eventuele uitdagingen en aanpassingen. Ten slotte kwam heel de school samen voor het eindmoment om te genieten van de voorstelling!

 

Muziekcoach Angie deelt haar indruk van het eindmoment: ‘Het eindmoment overtrof mijn verwachtingen; de leerlingen waren zo enthousiast dat ze niet alleen de hele school, maar ook hun families hadden uitgenodigd! Het eindmoment vormde werkelijk een ontlading na intensief samenwerken met de kinderen naar één gezamenlijk doel. Iedereen was supertrots op zichzelf, waardoor de kinderen een diep positief gevoel ontwikkelden over hun eigen prestaties en leerden dat kunst daadwerkelijk een waardevolle toevoeging kan zijn in hun leven.”

Stap 3

Stap 4

In de laatste stap hebben we een grondige evaluatie en reflectie uitgevoerd, waarbij we input hebben verzameld van ons, de muziekcoach en de school. De evaluatie toonde aan dat het traject positief werd beoordeeld, zowel op inhoudelijk als praktisch gebied. De school was opgelucht dat ze op ons konden rekenen voor dit waardevolle project. Inhoudelijk hebben de kinderen enorm genoten van het creatieve proces waarbij ze verhalen en muziek tot leven brachten in een succesvolle voorstelling.

Stap 4

Een muzische ondersteuningsvraag? Jeugd en Muziek Brussel helpt je graag! Voor meer info over een traject op maat kan je terecht bij onze projectcoördinator Charlotte via charlotte@jeugdenmuziek.be

Meer info

Laden…