Muzikale workshops tijdens de 4-daagse schoolweek

Muzikale workshops tijdens de 4-daagse schoolweek

De vraag

Scholen blijven actief zoeken naar oplossingen om het nijpende lerarentekort aan te pakken. Zo kregen we de vraag van basisscholen De Weg-Wijzer en Papageno in Evere en basisschool Zavelput in Sint-Agatha-Berchem om muzikale workshoptrajecten te ontwikkelen in het kader van een nieuwe benadering: een 4-daagse schoolweek met een vrije woensdag. Deze vernieuwing is een respons op het aanhoudende lerarentekort en wil ook leraren die dagelijks vanuit Vlaanderen pendelen de nodige ademruimte geven. In dit artikel op Bruzz lees je hierover meer. We kregen van die scholen specifiek de vraag om op woensdagvoormiddag wekelijks muzikale workshops op maat van hun leerlingen aan te bieden.

Realisatie

Voor elke school ontwikkelden we een op maat workshoptraject, waarbij we de bestaande naschoolse ateliers zoals Stadsklanken voor lagere school en De Muziekkoffer voor kleuters hebben aangepast om perfect aan te sluiten bij de specifieke behoeften, leerdoelstellingen en vereisten van de school en haar leerlingen. Elk traject wordt geleid door een muziekcoach, die wekelijks met de leerlingen aan de slag gaat met muziek. Dankzij de aanpassingen binnen deze bestaande atelierreeksen, hebben we de mogelijkheid om voortdurend voort te bouwen op eerdere sessies, wat leidt tot een verbindende en verrijkende muzikale ervaring voor de leerlingen.

Stap 1

In de eerste fase van ons proces zijn we begonnen met een uitgebreide bespreking met de schooldirecties. Hierbij hebben we de verwachtingen en behoeften besproken om een goeie basis te creëren voor de verdere uitwerking. Ook zijn we de beschikbare lokalen en de algemene schoolfaciliteiten gaan verkennen. Dit stelde ons in staat om verdere concrete en praktische plannen te maken. Daarna werd er een informatiemoment georganiseerd voor de ouders om ons workshopaanbod en het concept van de 4-daagse schoolweek voor te stellen, waarbij ouders de mogelijkheid kregen om zich in te schrijven.

Stap 1

Stap 2

In de tweede stap hebben we ons gericht op het vinden van geschikte muziekcoaches voor elk van de workshoptrajecten. We hebben uitgebreide gesprekken gevoerd met deze coaches om ervoor te zorgen dat ze volledig op de hoogte waren van onze doelstellingen en verwachtingen. Daarnaast hebben we Samuel ingezet, een jongere met beperking, die samen met een ervaren muziekcoach workshops heeft gegeven. Deze inclusieve aanpak heeft zich als zeer succesvol bewezen en heeft positieve resultaten opgeleverd voor alle betrokken partijen.

Stap 2

Stap 3

De derde stap omvatte de daadwerkelijke uitvoering van de workshops, waarbij we nauwlettend toezicht hielden op de interacties met en prestaties van de kinderen. Om ervoor te zorgen dat de workshops soepel verliepen en aan onze doelstellingen voldeden, bezocht een teamlid maandelijks de scholen voor feedback, opvolging en herbeoordeling van het traject.

Stap 3

Stap 4

Tijdens de workshops hebben we continu geëvalueerd en aanpassingen doorgevoerd wanneer dat nodig was. Bovendien staat aan het einde van het schooljaar tevens een grondige evaluatie gepland. Deze evaluatie is van essentieel belang om te begrijpen wat werkt en waar er ruimte is voor verbetering. Tot nu toe beschouwen we deze ervaring als een zeer waardevol experiment. De scholen hebben positief gereageerd op onze samenwerking en tonen enthousiasme voor het aanbieden van muzikale workshops als aanvulling op de lesvrije woensdagen. Bovendien onderzoeken we de mogelijkheid om dit model uit te breiden naar andere scholen, zodat een groter aantal leerlingen kan profiteren van creatieve en educatieve muziekworkshops als onderdeel van hun 4-daagse schoolweek.

Stap 4

Meer info

Wil je na het lezen van deze case meer informatie of onderzoeken wat we voor jou kunnen betekenen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Kevin, onze scholencoördinator, via kevin@jeugdenmuziekbrussel.be.

Meer info

Laden…