Hiphop-atelier i.s.m. Brede School Nieuwland

Hiphop-atelier i.s.m. Brede School Nieuwland

Het vertrekpunt

Jeugd en Muziek Brussel zet jaarlijks in op meerdere Brede School projecten. Maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren staan steeds centraal in deze initiatieven. We zetten telkens in op de brede leer- en leefomgeving waarbij we onze projecten op maat uitwerken. Deze zijn gericht op de context, taal-, diversiteits- en participatiemogelijkheden van elke school en leerling.

De realisatie

Sinds november 2017 werken we op onze site samen met de Brede School Nieuwland. Leerlingen tussen 6 en 12 jaar van de Sint-Jorisschool en IBO De Buiteling volgen op dinsdagmiddag en –namiddag Hiphop-ateliers met onze muziekcoach Said Pita. De nadruk ligt op een langdurig en duurzaam traject waarbij spelen en leren hand in hand gaan.

Stap 1

In de eerste fase werkten we aan het opzetten van een duurzame relatie. Er vonden verschillende verkenningsgesprekken plaats om de school, leerkrachten, leerlingen en coördinatoren zo goed mogelijk te leren kennen. Wat is precies de uitdaging? Hoe kunnen we jullie leerlingen naschools het best (muzikaal) ondersteunen? Of het nu gaat om taalstimulatie, empowerment of creatief denken; we zoeken steeds naar een activiteit of traject dat aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen.

Stap 1

Stap 2

We kiezen de juiste muziekcoach die het best aansluit bij jullie vraag. Samen denken we een traject uit waarin iedereen zich kan vinden: rappen, taal en muziek of zang-electronics. We koppelen hierover voortdurend naar elkaar terug. Niet enkel in deze fase, maar doorheen het hele jaar is dit van toepassing. Deze vorm van begeleiding en coaching is één van onze basiswerkwijzen.

Stap 2

Stap 3

De ateliers vonden plaats: tijdens de middagpauze en na schooltijd kwamen de leerlingen samen met onze muziekcoach om te dansen, rappen, spelen en zingen tijdens mini-battles. Ook eens het traject uit de startblokken schoot, bleven we permanente ondersteuning en opvolging aanbieden. We houden de vinger aan de pols van elk project.

Stap 3

Stap 4

Het resultaat van een jaar lang werken werd getoond tijdens het schoolfeest maar dit kan ook tijdens een eindconcert, een buurt- of wijkfeest. De kinderen tonen aan vrienden en familie wat ze in hun mars hebben. Dit vormt niet enkel een moment om te delen maar ook om te reflecteren.

Stap 4

Laden…