Inschrijven speelweek / Verkoop vakantieactiviteiten

COVID-19

We zullen er alles aan doen om activiteiten, waar nodig, in overleg aan te passen (bv. social distancing, gebruik mondmaskers, …) conform bestaande gezondheidsrisico’s en officiële richtlijnen vanuit de overheden. Activiteiten kunnen enkel worden uitgevoerd wanneer alle partijen akkoord zijn over deze preventieve afspraken die zich richten op een veilig verloop. We hebben hiertoe een preventieplan en draaiboeken gemaakt die als basis dienen.

Indien door een (nieuwe) overmachtssituatie bevestigde activiteiten niet kunnen doorgaan, zullen we er naar streven deze in onderling overleg uit te stellen en opnieuw in te plannen op een later tijdstip.

Deze overmachtssituatie kan ontstaan door bijvoorbeeld:
– een nieuwe of verlengde overheidsbeslissing
   (zoals de impact van het overgaan naar verstrengde maatregelen)
– het niet beschikbaar zijn van de muziekcoach/artiest
   (bijvoorbeeld door ziekte of door quarantaine)
– een quarantainemaatregel voor de organisator
   (d.i. het gemeenschapscentrum, jeugdcentrum, …)
– …

In een overmachtssituatie zijn er geen wederzijdse contractuele verplichtingen meer tenzij dit vooraf schriftelijk werd overeengekomen.

In de situaties waar er geen sprake is van een overmachtssituatie blijven onze standaard annuleringsvoorwaarden van kracht (zie hieronder).

De meest recente informatie over de huidige crisis door het coronavirus kan je raadplegen op www.info-coronavirus.be/nl.

Hoe aanvragen

Het aanvragen van ons aanbod tijdens de vakantieperiodes (herfst-, krokus-, paas- en zomervakantie) gebeurt steeds schriftelijk door het versturen van een email naar hajar@jeugdenmuziekbrussel.be.

Na verwerking van jouw aanvraag nemen wij contact op om ons concreet voorstel voor de activiteit(en) te bespreken. Tijdens dit overleg worden ook de financiële en praktische afspraken gemaakt. Je ontvangt hierna een concreet voorstel met prijsofferte.

Indien je akkoord gaat met ons voorstel en de prijsofferte maken we een bevestigingsbrief op met de nodige informatie voor een goede opstart. Controleer steeds of onze gegevens overeenstemmen met die van jou.

Na afloop van de activiteiten ontvang je een factuur. Deze is gebaseerd op de schriftelijk overeengekomen afspraken.

Verkoopprijs

De verkoopprijzen voor ons aanbod zijn te bekomen op aanvraag.

Wanneer er bijkomend materiaal nodig is en dit bijkomende kosten met zich meebrengt, zullen we dit vooraf met je bespreken en eerst jouw akkoord vragen.

Eventuele catering voor de muziekcoaches/artiesten dient door de organisator geregeld en bekostigd te worden. Voor alle activiteiten is het de verantwoordelijkheid van de organisator om de nodige aangiften alsook betalingen te doen van eventueel verschuldigde auteursrechten.

Annuleringsvoorwaarden

Eens jouw aanvraag door ons werd bevestigd, is deze bindend. Indien je toch om een onvoorziene reden dient te annuleren, moet dit steeds schriftelijk gebeuren door het versturen van een email naar hajar@jeugdenmuziekbrussel.be.

Het annuleren van een bevestigde activiteit levert problemen op voor zowel de muziekcoaches/artiesten als voor onze organisatie, die engagementen tegenover deze muziekcoaches/artiesten is aangegaan.

Bij annulering meer dan 2 maand voor de eerste activiteit wordt een administratieve kost van 10% van de verkoopprijs van de hele bevestigde activiteit aangerekend.

Bij annulering minder dan 2 maand voor de eerste activiteit zullen we 50% van de verkoopprijs van de hele activiteit aanrekenen.

Bij annulering minder dan 1 maand voor de eerste activiteit wordt de volledige verkoopprijs van de hele activiteit aangerekend.

Een lopende activiteit kan nooit eenzijdig worden gewijzigd of stopgezet. Als er wijzigingen moeten gebeuren gedurende de looptijd van de activiteit, moeten deze zo snel mogelijk worden besproken met onze organisatie. We geven er steeds de voorkeur aan tot een gezamenlijke oplossing te komen maar indien dit niet mogelijk is gelden voorgenoemde annuleringsvoorwaarden.

Privacy

Jouw gegevens en de gegevens van jouw organisatie worden enkel gebruikt voor praktische doeleinden die zijn gelinkt aan het uitrollen van de activiteit waarvoor je jezelf intekende.

Door jouw organisatie in te tekenen voor één van onze activiteiten, of voor een activiteit die we organiseren met één van onze partners, verklaar je jezelf akkoord met onze privacyverklaring zoals hier te raadplegen.

Laden…