JM Brussel in ‘t lang

Geschiedenis

Jeugd en Muziek Brussel (JM Brussel) ontstond in 1940 in de schoot van het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel. De organisatie groeide uit tot een onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk die opereert binnen het kader van de internationale Jeugd en Muziek-beweging zoals gesticht in 1945. Onze werking is verankerd op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We zijn actief in de domeinen Onderwijs, Cultuur en Jeugd. Hiervoor werken we nauw samen met verschillende partners.

Missie en visie

Jeugd en Muziek Brussel ontwikkelt en realiseert vanuit wat er leeft in het metropolitane Brussel educatieve projecten voor zoveel mogelijk kinderen en jongeren waarbij muziek centraal staat. We creëren kansen en dragen bij tot de muzikale zowel als de algemeen menselijke en sociale ontplooiing van de Brusselse jeugd.

Jeugd en Muziek Brussel gebruikt muziek als verbindende factor, als middel om muren te doorbreken, taboes bespreekbaar te maken en Brussel te (her)ontdekken. We brengen kinderen, jongeren en ouders uit verschillende maatschappelijke en sociale lagen van de bevolking samen voor kwalitatieve muzische activiteiten. Onze werking bestaat uit non-formele, laagdrempelige muziekactiviteiten die gedragen worden door professionele muzikanten en muziekcoaches uit Brussel maar ook uit alle hoeken van de wereld. Door samen te musiceren leren we elkaars leefwereld beter kennen en bieden we een hefboom aan om mondiger en met meer onderling begrip samen op te groeien.

Jeunesses Musicales International

Jeunesses Musicales International (JM International) is de grootste organisatie ter wereld die zich bezighoudt met muziek voor en door jongeren. De organisatie zag het levenslicht in 1945 te Brussel, met als stichtende missie “to enable young people to develop through music across all boundaries”. Deze missie is vandaag nog steeds actueel.

JM International ontwikkelt een groot en divers aanbod aan programma’s waarbij de focus steeds ligt op de volgende vier kerndomeinen: Young Musicians, Young Audiences, Youth Empowerment en Youth Orchestras & Ensembles.

Jeugd en Muziek Brussel maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van JM International en werkt nauw samen met Jeunesses Musicales Wallonie-Bruxelles.

Tot en met 2016 was de koepelorganisatie Jeugd en Muziek Vlaanderen hiernaast actief in Vlaanderen. Wegens een subsidiestop binnen het Kunstendecreet werden alle activiteiten van deze vzw stopgezet.

Organisatie

JEUGD EN MUZIEK BRUSSEL vzw
Nieuwland 198, 1000 Brussel
Ondernemingsnummer: 0413.383.316

RAAD VAN BESTUUR
Elisabeth De Bethune, Paul Dujardin, Koen Platteau, Christiane Struyven, Jan Steyaert, Ingrid Depraetere, Sergio-Roberto Gratteri, Dirk Renard.

ALGEMENE VERGADERING
Johan Van Waeyenberge, Carla De Brandt, Ann Roets, Amarylis Verhoeven, Anne De Man-Baert,Elisabeth De Bethune, Paul Dujardin, Koen Platteau, Christiane Struyven, Jan Steyaert, Ingrid Depraetere, Sergio-Roberto Gratteri, Dirk Renard.

Download hier ons huishoudelijk reglement.

Download hier onze privacyverklaring.

Laden…