Jelle Van Dooren

Ik leerde musiceren aan de muziekacademie August De Boeck in Opwijk als percussionist. Nadien ben ik verdergegaan aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel. Hier behaalde ik een masteropleiding instrument percussie. Tezelfdertijd volgde ik pianoles aan de academie. Hier ontdekte ik mijn liefde voor harmonie en melodie. Ik schreef me in op het conservatorium voor een extra opleiding muziekschriftuur waar ik vakken zoals harmonie en contrapunt kreeg. Na mijn master volgde ik een jaar pedagogie, als voorbereiding op het lesgeven. Ik ben feelance muzikant, mijn voornaamste projecten zijn:

  • Percussionist bij The Well Tempered Circle, een project in samenwerking met ChampdAction.
  • Percussionist bij Del Sablon, een folk/wereldmuziek trio met 2 vrienden die ik leerde kennen aan het conservatorium.
De overdracht van passie is krachtiger dan de overdracht van kennis.

Laden…