Wie zijn we?
 • nl
 • fr

Jeugd en Muziek Brussel zet zich sinds 1940 in voor muzikale projecten op maat van zoveel mogelijk kinderen en jongeren. We geloven dat muziek de talenten en het zelfvertrouwen van de Brusselse jeugd actief versterkt en hen op die manier vooruit kan helpen in het leven. Daarom zetten we jaarlijks tientallen projecten, workshops en ateliers op in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor duizenden jonge deelnemers.

Depuis 1940, Jeugd en Muziek Brussel s’engage dans des projets musicaux adaptés au plus grand nombre d’enfants et de jeunes. Nous pensons que la musique renforce activement les talents et la confiance en soi des jeunes bruxellois.es et peut ainsi les aider à avancer dans la vie. C’est pourquoi nous mettons en place chaque année des dizaines de projets, ateliers et concerts en Région de Bruxelles-Capitale pour des milliers de jeunes participant.e.s.

Meer info
Wie zijn we?

Waarom een instrument doneren?
 • nl
 • fr

Afgelopen zomer werden een aanzienlijk aantal van onze kinderinstrumenten gestolen tijdens een inbraak in GC De Kriekelaar, waar we op woensdagnamiddag een muziekatelier voor de lokale jeugd organiseerden. Om dit atelier alsnog te kunnen voortzetten, zijn we op zoek naar donaties van de volgende kinderinstrumenten (in een goede, werkende staat):

 • Melodica’s
 • Keyboards
 • Digitale piano
 • Kindergitaren of ukeleles
 • Kinderviolen
 • Metallofoons of klankstaven

L’été dernier, un nombre important de nos instruments ont été volés lors d’un cambriolage au GC De Kriekelaar, où nous avons organisé un studio de musique pour les jeunes du quartier le mercredi après-midi. Afin de pouvoir continuer ce travail, nous recherchons actuellement des dons des instruments pour enfants suivants (en bon état de fonctionnement):

 • Mélodicas
 • Claviers
 • Piano numérique
 • Guitares ou ukulélés pour enfants
 • Violons pour enfants
 • Métallophones ou barres de son
Waarom een instrument doneren?

Hoe kan je doneren?
 • nl
 • fr

Woon je in het Brussels Gewest en heb je thuis werkende (kinder)instrumenten die je wenst te doneren aan onze organisatie?

Stuur ons een mail of contacteer ons per telefoon (02 533 39 17). Je kan ze komen binnenbrengen tijdens de kantooruren, of we komen ze met plezier bij jou thuis ophalen op een moment dat uitkomt.

Doneer een instrument!

Vous habitez en Région bruxelloise et vous avez chez vous des instruments (pour enfants) fonctionnels que vous souhaitez donner à notre organisation?

Envoyez-nous un email ou contactez-nous par téléphone (02 533 39 17). Vous pouvez les apporter pendant les heures de bureau, ou nous les récupérons avec plaisir à votre domicile à l’heure qui vous convient.

Faites un don!
Hoe kan je doneren?

Laden…