Inschrijven speelpleinen

Hoe inschrijven

Inschrijven voor het aanbod van Jeugd en Muziek Brussel gebeurt steeds schriftelijk door het versturen van een email naar kevin@jeugdenmuziekbrussel.be. Onze collega Kevin Goedgezelschap staat steeds klaar om u verder te helpen hiermee (tel. 02 533 39 13).

Om de goede opvolging van de inschrijving te vergemakkelijken stellen wij een formulier ter beschikking dat zo volledig en duidelijke mogelijk zou moeten worden ingevuld. Vergeet ook niet het facturatieadres in te vullen indien dit verschillend is van het postadres.

Na verwerking van uw inschrijving ontvangt u een schriftelijke inschrijvingsbevestiging in de vorm van een email en de nodige informatie inzake praktische organisatie. Controleer steeds of onze gegevens overeenstemmen met de uwe.

Na afloop van de activiteit ontvangt u een factuur. Deze is gebaseerd op de schriftelijk overeengekomen afspraken.

Ga naar het speelpleinaanbod.

Prijzen

De prijzen per workshop voor ons aanbod vindt u terug op onze website. Onze prijzen zijn richtprijzen en kunnen eventueel in onderling overleg worden aangepast.

 

Voor een aantal activiteiten is er materiaal nodig. Wanneer er een kost verbonden is aan dit materiaal vermelden we dit op onze website.

 

Eventuele catering voor de muziekcoaches dient door de organisator geregeld en bekostigd te worden. Voor alle activiteiten is het de verantwoordelijkheid van de organisator om de nodige aangiften alsook betalingen te doen van eventueel verschuldigde auteursrechten.

 

Advies omtrent subsidiemogelijkheden

Wist u dat u gebruik kan maken van specifieke subsidies in het kader van educatieve activiteiten?

 

Subsidie Vlaamse Gemeenschapscommissie (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) :

Zie bijvoorbeeld http://www.vgc.be/ondersteuning/subsidies/subsidies-onderwijs

Annuleringsvoorwaarden

Eens de inschrijving door ons werd bevestigd, is deze bindend. Indien u om één of andere dringende reden afziet van de inschrijving moet de annulering ons zo snel mogelijk schriftelijk worden bezorgd per e-mail op kevin@jeugdenmuziekbrussel.be.

 

Het annuleren van een inschrijving levert problemen op, zowel voor de muziekcoaches, als voor Jeugd en Muziek Brussel, dewelke engagementen tegenover de muziekcoaches is aangegaan.

 

Bij annulering meer dan 1 maand voor de activiteit wordt u een administratieve kost van 10% van het inschrijvingsgeld aangerekend.

 

Bij annulering minder dan 1 maand voor de activiteit zullen we 50% van het inschrijvingsgeld aanrekenen.

 

Bij annulering minder dan 2 weken voor de activiteit wordt de volledige som aangerekend

Privacy

Uw gegevens en de gegevens van uw organisatie worden enkel gebruikt voor praktische doeleinden die zijn gelinkt aan het uitrollen van de activiteit waarvoor u zich inschreef. Door uw organisatie in te schrijven voor een activiteit van Jeugd en Muziek Brussel, of een activiteit die we organiseren met één van onze partners, verklaart u zich akkoord met onze privacyverklaring zoals hier te raadplegen.

Laden…