Inschrijven speelpleinen

COVID-19

We doen er alles aan om onze activiteiten, waar nodig, in overleg aan te passen (bv. social distancing, gebruik mondmaskers, …) conform bestaande gezondheidsrisico’s en officiële richtlijnen vanuit de overheid. Activiteiten kunnen enkel worden uitgevoerd wanneer alle partijen akkoord zijn over deze preventieve afspraken die zich richten op een veilig verloop. We hebben hiertoe een preventieplan en draaiboek gemaakt dat dient als basis.

Indien door een (nieuwe) overmachtssituatie bevestigde activiteiten niet kunnen doorgaan, zullen we er naar streven deze in onderling overleg uit te stellen en opnieuw in te plannen op een later tijdstip tijdens de zomer. Deze overmachtssituatie kan bijvoorbeeld ontstaan door een nieuwe of verlengde overheidsbeslissing, of door het niet beschikbaar zijn van de muziekcoach of muzikant (bijvoorbeeld door ziekte of door quarantaine).

Wanneer activiteiten gepland ter realisatie vanaf 1 juli 2020 die werden bevestigd door middel van een bevestigingsbrief, uiteindelijk niet kunnen worden uitgesteld noch opnieuw ingepland behouden wij ons het recht voor kosten aan te rekenen conform onze standaard annuleringsvoorwaarden (zie hieronder). Dit doen we enkel en alleen ter bescherming van onze muziekcoaches die zich sinds deze crisis in een economisch kwetsbare positie bevinden.

De meest recente informatie over de huidige crisis door het coronavirus kan je raadplegen op www.info-coronavirus.be/nl.

Hoe inschrijven

Inschrijven voor het aanbod van Jeugd en Muziek Brussel gebeurt steeds schriftelijk door het versturen van een email naar speelplein@jeugdenmuziekbrussel.be.

Om de goede opvolging van de inschrijving te vergemakkelijken stellen wij een formulier ter beschikking dat zo volledig en duidelijke mogelijk zou moeten worden ingevuld. Vergeet ook niet het facturatieadres in te vullen indien dit verschillend is van het postadres.

Na verwerking van uw inschrijving ontvangt u een schriftelijke inschrijvingsbevestiging in de vorm van een email en de nodige informatie inzake praktische organisatie. Controleer steeds of onze gegevens overeenstemmen met de uwe.

Na afloop van de activiteit ontvangt u een factuur. Deze is gebaseerd op de schriftelijk overeengekomen afspraken.

Prijzen

De prijzen per workshop voor ons aanbod vindt u terug op onze website. Onze prijzen zijn richtprijzen en kunnen eventueel in onderling overleg worden aangepast.

Voor een aantal activiteiten is er materiaal nodig. Wanneer er een kost verbonden is aan dit materiaal vermelden we dit op onze website.

Eventuele catering voor de muziekcoaches dient door de organisator geregeld en bekostigd te worden. Voor alle activiteiten is het de verantwoordelijkheid van de organisator om de nodige aangiften alsook betalingen te doen van eventueel verschuldigde auteursrechten.

Advies omtrent subsidiemogelijkheden

Wist u dat u gebruik kan maken van specifieke subsidies in het kader van educatieve activiteiten?

Subsidie Vlaamse Gemeenschapscommissie (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) :

Zie bijvoorbeeld http://www.vgc.be/ondersteuning/subsidies/subsidies-onderwijs

Annuleringsvoorwaarden

Eens de inschrijving door ons werd bevestigd, is deze bindend. Indien u om één of andere dringende reden afziet van de inschrijving moet de annulering ons zo snel mogelijk schriftelijk worden bezorgd per e-mail naar speelplein@jeugdenmuziekbrussel.be.

Het annuleren van een inschrijving levert problemen op, zowel voor de muziekcoaches, als voor Jeugd en Muziek Brussel, dewelke engagementen tegenover de muziekcoaches is aangegaan.

Bij annulering meer dan 1 maand voor de activiteit wordt u een administratieve kost van 10% van het inschrijvingsgeld aangerekend.

Bij annulering minder dan 1 maand voor de activiteit zullen we 50% van het inschrijvingsgeld aanrekenen.

Bij annulering minder dan 2 weken voor de activiteit wordt de volledige som aangerekend

Privacy

Uw gegevens en de gegevens van uw organisatie worden enkel gebruikt voor praktische doeleinden die zijn gelinkt aan het uitrollen van de activiteit waarvoor u zich inschreef. Door uw organisatie in te schrijven voor een activiteit van Jeugd en Muziek Brussel, of een activiteit die we organiseren met één van onze partners, verklaart u zich akkoord met onze privacyverklaring zoals hier te raadplegen.

Laden…